خانه / آموزش / اطلاعیه جذب و به‌کارگیری مدرسان دانشگاه جامع علمی‌کاربردی واحد استان تهران

اطلاعیه جذب و به‌کارگیری مدرسان دانشگاه جامع علمی‌کاربردی واحد استان تهران

اطلاعیه شماره ۱۳ دبیرخانه جذب و به‌کارگیری مدرسان دانشگاه جامع علمی‌کاربردی واحد استان تهران  منتشر شد.

به اطلاع متقاضیان اخذ مجوز تدریس در دانشگاه جامع علمی‌کاربردی که در آزمون سازمان سنجش کشور در مردادماه ۹۶ شرکت نموده، مجاز به شرکت در جلسات مصاحبه و ارزیابی صلاحیت علمی و عمومی دانشگاه شده‌ (وضعیت متقاضی : دعوت به مصاحبه) و در دبیرخانه جذب و به‌کارگیری مدرسان دانشگاه جامع علمی‌کاربردی واحد استان تهران تشکیل پرونده علمی داده‌اند، می‌رساند زمان برگزاری مصاحبه‌ها از ۲۲ مهرماه ۱۳۹۶ آغاز خواهد شد. برنامه زمانبندی و اعلام ساعات مراجعه متقاضیان تدریس برای مصاحبه براساس رشته‌های تحصیلی خواهد بود و در این صفحه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مجدداً از اینکه به اطلاعات مندرج در این صفحه اعتماد نموده و از مراجعه‌ی حضوری و یا تماس تلفنی پرهیز می‌کنید و ما را در ارائه خدمات بهتر یاری می‌فرمایید، سپاسگزار هستیم.

مکان برگزاری:
مرکز آموزش علمی‌کاربردی چرم تهران به آدرس میدان ولیعصر (عج) – بلوار کشاورز – خیابان شهید کبکانیان- نرسیده به زرتشت –  کوچه برادران شهید حمید و وحید غفاری – پلاک۲    (میدان فاطمی- خیابان فلسطین شمالی – پایین‌تر از زرتشت – کوچه برادران شهید حمید و وحید غفاری – پلاک۲)
جدول اعلام ساعات مراجعه متقاضیان تدریس برای مصاحبه براساس رشته‌های تحصیلی و نام خانوادگی
(این جدول درحال تکمیل‌شدن است.)

 

ردیف نام رشته متقاضی تدریس گروه‌بندی مصاحبه‌شونده‌ها براساس نام خانوادگی به‌ترتیب حروف الفبا تاریخ مراجعه متقاضی تدریس برای مصاحبه زمان مراجعه متقاضی تدریس برای پذیرش زمان مصاحبه براساس ساعت پذیرش
۱ تربیت بدنی و علوم ورزشی- کلیه گرایشها حروف الف تا ح ۲۲ مهر ۹۶ ۹:۳۰-۸:۳۰ صبح ۱۲:۰۰-۹:۰۰
۲ تربیت بدنی و علوم ورزشی- کلیه گرایشها حروف خ تا ش ۲۲ مهر ۹۶ ۱۳:۳۰-۱۲:۳۰ عصر ۱۷:۰۰-۱۳:۰۰
۳ تربیت بدنی و علوم ورزشی- کلیه گرایشها حروف ص تا گ ۲۳ مهر ۹۶ ۹:۳۰-۸:۳۰ صبح ۱۲:۰۰-۹:۰۰
۴ تربیت بدنی و علوم ورزشی- کلیه گرایشها حروف ل تا ی ۲۳ مهر ۹۶ ۱۳:۳۰-۱۲:۳۰ عصر ۱۷:۰۰-۱۳:۰۰
۵ مدیریت صنعتی حروف الف تا س ۲۴ مهر ۹۶ ۹:۳۰-۸:۳۰ صبح ۱۲:۰۰-۹:۰۰
۶ مدیریت صنعتی حروف ش تا ی ۲۴ مهر ۹۶ ۱۳:۳۰-۱۲:۳۰ عصر ۱۷:۰۰-۱۳:۰۰
۷ مدیریت دولتی- سایرگرایشها(بجزمدیریت تحول) حروف الف تا ع ۲۳ مهر ۹۶ ۹:۳۰-۸:۳۰ صبح ۱۲:۰۰-۹:۰۰
۸ مدیریت دولتی- سایرگرایشها(بجزمدیریت تحول) حروف غ تا ی ۲۳ مهر ۹۶ ۱۳:۳۰-۱۲:۳۰ عصر ۱۷:۰۰-۱۳:۰۰
۹ مدیریت دولتی- مدیریت تحول حروف الف تا ی ۲۲ مهر ۹۶ ۹:۳۰-۸:۳۰ صبح ۱۲:۰۰-۹:۰۰
۱۰ مدیریت -مدیریت منابع انسانی حروف الف تا ی ۲۲ مهر ۹۶ ۱۳:۳۰-۱۲:۳۰ عصر ۱۷:۰۰-۱۳:۰۰
۱۱ علوم تربیتی-سایرگرایشها حروف الف تا ی ۲۳ مهر ۹۶ ۹:۳۰-۸:۳۰ صبح ۱۲:۰۰-۹:۰۰
۱۲ علوم تربیتی-مدیریت اموزشی حروف الف تا ی ۲۵ مهر ۹۶ ۹:۳۰-۸:۳۰ صبح ۱۲:۰۰-۹:۰۰
۱۳ علوم تربیتی-برنامه ریزی اموزشی حروف الف تا ی ۲۵ مهر ۹۶ ۱۳:۳۰-۱۲:۳۰ عصر ۱۷:۰۰-۱۳:۰۰

 

اطلاعیه شماره دوازده: ( ۱۳۹۶/۰۶/۲۵)
به اطلاع متقاضیان اخذ مجوز تدریس در دانشگاه جامع علمی‌کاربردی که در آزمون سازمان سنجش کشور در مردادماه ۹۶ شرکت نموده، مجاز به شرکت در جلسات مصاحبه و ارزیابی صلاحیت علمی و عمومی دانشگاه شده‌ (وضعیت متقاضی : دعوت به مصاحبه) و در دبیرخانه جذب و به‌کارگیری مدرسان دانشگاه جامع علمی‌کاربردی واحد استان تهران تشکیل پرونده علمی داده‌اند، می‌رساند زمان و مکان برگزاری مصاحبه‌ها از هفته‌ی اول مهرماه در این صفحه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

از اینکه به اطلاعات مندرج در این صفحه اعتماد نموده و از مراجعه‌ی حضوری و یا تماس تلفنی پرهیز می‌کنید و ما را در ارائه خدمات بهتر یاری می‌فرمایید، سپاسگزار هستیم.

اطلاعیه شماره یازده : ( ۱۳۹۶/۰۶/۰۵)
به اطلاع متقاضیان اخذ مجوز تدریس در دانشگاه جامع علمی‌کاربردی که در آزمون سازمان سنجش کشور در مردادماه ۹۶ شرکت نموده‌اند و مجاز به شرکت در جلسات مصاحبه و ارزیابی صلاحیت علمی و عمومی دانشگاه شده‌اند (وضعیت متقاضی : دعوت به مصاحبه) می‌رساند،الزاماً براساس  برنامه زمانبندی اعلام‌شده  و  رعایت دستورالعمل نحوه تشکیل پرونده متقاضیان اخذ مجوز تدریس در دانشگاه جامع علمی‌کاربردی استان تهران به واحد استانی تهران، واقع در میدان ولیعصر (عج)، بلوار کشاورز، خیابان شهید کبکانیان، بن بست شهید فرگاه – پلاک ۶ مراجعه نمایند. همراه داشتن کارنامه اعلام نتیجه تعیین صلاحیت متقاضیان تدریس در دانشگاه جامع علمی‌کاربردی سال ۱۳۹۶ اخذشده از سایت سازمان سنجش کشور الزامی است.

اطلاعیه شماره ده : ( ۱۳۹۶/۰۶/۰۴)
به اطلاع متقاضیان اخذ مجوز تدریس در دانشگاه جامع علمی‌کاربردی که در آزمون سازمان سنجش کشور در مردادماه ۹۶ شرکت نموده‌اند و مجاز به شرکت در جلسات مصاحبه و ارزیابی صلاحیت علمی و عمومی دانشگاه شده‌اند (وضعیت متقاضی : دعوت به مصاحبه) می‌رساند، از مورخ ۹۶/۰۶/۰۶ لغایت ۹۶/۰۶/۰۹ می‌توانند جهت تشکیل پرونده (مطابق با دستورالعمل نحوه تشکیل پرونده متقاضیان اخذ مجوز تدریس در دانشگاه جامع علمی‌کاربردی استان تهران مندرج در اطلاعیه شماره ۹) براساس زمانبندی زیر به واحد استانی تهران، واقع در میدان ولیعصر (عج)، بلوار کشاورز، خیابان شهید کبکانیان، بن بست شهید فرگاه مراجعه نمایند. ضمناً زمان و مکان مصاحبه و اطلاعات تکمیلی از طریق همین سایت متعاقبا اعلام خواهد شد.
شایان ذکر است زمان پذیرش پرونده‌ی متقاضیان اخذ مجوز تدریس در دو نوبت صبح ( ۹الی ۱۲)  و عصر (۱۳ الی ۱۶ ) روزهای ۹۶/۰۶/۰۶ تا ۹۶/۰۶/۰۹ و براساس برنامه‌ی ذیل انجام خواهد شد.

زمانبندی مراجعه به واحد استانی تهران به‌شرح زیر می‌باشد: (دانلود زمانبندی)

 

اطلاعیه شماره نه : ( ۱۳۹۶/۰۶/۰۱)
به اطلاع متقاضیان اخذ مجوز تدریس در دانشگاه جامع علمی‌کاربردی که در آزمون سازمان سنجش کشور در مردادماه ۹۶ شرکت نموده‌اند، می‌رساند نتایج آزمون در سایت سازمان سنجش کشور منتشر شده است و کلیه‌ی متقاضیانی که مجاز به شرکت در جلسات مصاحبه و ارزیابی صلاحیت علمی و عمومی دانشگاه شده اند ( وضعیت متقاضی : دعوت به مصاحبه )، لازم است با توجه دقیق به دستورالعمل نحوه تشکیل پرونده متقاضیان اخذ مجوز تدریس در دانشگاه جامع علمی‌کاربردی استان تهران،  از مورخ ۹۶/۰۶/۰۶ لغایت ۹۶/۰۶/۰۹ می‌توانند جهت تشکیل پرونده (مطابق با دستورالعمل نحوه تشکیل پرونده متقاضیان اخذ مجوز تدریس در دانشگاه جامع علمی‌کاربردی استان تهران) براساس زمانبندی ( اطلاعیه شماره ده ) به واحد استانی تهران، واقع در میدان ولیعصر (عج)، بلوار کشاورز، خیابان شهید کبکانیان، بن بست شهید فرگاه مراجعه نمایند. ضمناً زمان و مکان مصاحبه و اطلاعات تکمیلی از طریق همین سایت متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

اطلاعیه شماره هشت: ( ۱۳۹۶/۰۵/۰۵)

اطلاعیه شماره هفت: ( ۱۳۹۶/۰۴/۰۷)

اطلاعیه شماره شش : ( ۱۳۹۶/۰۳/۲۹)

اطلاعیه شماره پنج: ( ۱۳۹۶/۰۲/۳۰)

 

اطلاعیه شماره چهار : ( ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ )
نیازسنجی‌ اعلام‌شده توسط ارگان‌ها و دستگاه‌های متقاضی مجری دوره‌های علمی‌کاربردی –   جهت جذب مدرسان جدید برای مراکز آموزش علمی‌کاربردی استان تهران

به اطلاع می‌رساند بنا به سیاست‌ها و تصمیمات دانشگاه جامع علمی‌کاربردی واحد استان تهران، در این فراخوان حداکثر برای ۱۰۰۰ نفر از متقاضیان توانمند و دارای مهارتهای مورد تأیید هیأت اجرایی جذب مجوز تدریس صادر می‌شود. لذا توصیه می‌شود متقاضیان دارای شرایط اولیه (براساس اطلاعیه‌های مندرج در این سایت) ضمن مراجعه به برنامه درسی مصوب دانشگاه و عنوان درسی که مقرر است برایش مدرس تأمین شود، ویژگی‌های مدرس مربوط (حداقل مدرک تحصیلی دانشگاهی، نام رشته/رشته های تحصیلی متجانس، گواهی­نامه­ها و یا دوره‌های آموزشی مورد نیاز، حداقل سابقه تدریس، حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی مورد نظر و سایر شرایط) را مطالعه نموده و درصورت اطمینان از داشتن همه‌ی شرایط (نه بخشی از آن) اقدام به واریز وجه و شرکت در آزمون نمایند. بدیهی است مشاهده هرگونه مغایرت و کتمان حقایق در هر مرحله از فرآیند جذب مدرس منجر به حذف وی خواهد شد.

 

آدرس سایت دانشگاه:

http://www.uast.ac.ir/fa

اطلاعات تماس

نشانی: تهران، خیابان انقلاب، بین خیابان حافظ و نجات الهی، پلاک ۶۸۳

تلفن: ۰۲۱۸۲۷۷۹

۴ دیدگاه

  1. سلام. ببخشید میشه این جدول زمان مصاحبه متقاضیان تدریس در دانشگاه علمی کاربردی را به صورت کامل بگذارید. متاسفانه سایت اصلی دانشگاه علمی کاربردی باز نمیشه. با تشکر

    • با عرض سلام
      پس از بررسی سایت مشخص شد که خود سایت فایل ها را تغییر داده است و از دسترسی ما خارج است. پیشنهاد ما برای دریافت فایل ها، تماس تلفنی با واحدآموزش دانشگاه یا مرکز رایانه آن است.
      موفق و سرافراز باشید

  2. سلام میشه لطف کنید شماره تماس دانشگاه رو در اختیار بنده قرار بدید متاسفانه سایت مشکل پیدا کرده نمیتونم شماره های دانشگاه رو پیدا کنم. باتشکر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *