خانه / دکتری و پسادکتری / جزئیات پاسخگویی به سئوالات آزمون دکتری/ اعلام ممنوعیت های آزمون

جزئیات پاسخگویی به سئوالات آزمون دکتری/ اعلام ممنوعیت های آزمون

راهنمای شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری Ph.D (نیمه متمرکز) سال ۹۸ منتشر و بر اساس آن جزئیات پاسخگویی به سئوالات آزمون تشریح شد.

تحصیلات نیوز به نقل از خبرگزاری مهر: آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۸ در صبح روز جمعه سوم اسفند در ۷ گروه آزمایشی و ۲۴۵ کدرشته امتحانی در ۵۸ شهرستان و ۱۰۴ حوزه امتحانی برگزار می شود.

کارت شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۸ از امروز سه شنبه ۳۰ بهمن ۹۷ بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org قرار گرفت. داوطلبان از امروز تا ساعت ۲۴ پنجشنبه دوم اسفند می توانند با ورود به سایت سازمان سنجش نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه اقدام کنند.

برای شرکت در آزمون تعداد ۱۹۶ هزار و ۴۳۷ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد ۸۴ هزار و ۳۸۰ نفر زن و ۱۱۲ هزار و ۵۷ نفر مرد هستند. به عبارت دیگر ۴۲.۹۶ درصد زن و ۵۷.۰۴ درصد مرد هستند.

شخصی سازی دفترچه های آزمون؛

در جلسه آزمون برای درج پاسخ سوالات، به کلیه داوطلبان به همراه بسته حاوی دفترچه سوال، یک پاسخنامه داده خواهد شد که در مستطیل بالای پاسخنامه نام خانوادگی، نام، شماره داوطلب، کد و نام رشته امتحانی وی در آزمون دکتری سال ۹۸ درج شده است.

کلیه دفترچه های سوال آزمون داوطلبان شخصی سازی شده و شماره داوطلبی، نام خانوادگی و نام هر داوطلب بر روی جلد دفترچه آزمون وی درج شده است. این دفترچه ها دارای تنوع بوده و به تناسب در انواع A ، B ، C ، D ، E و F تقسیم می شوند. پاسخنامه و دفترچه سوالات دروس اختصاصی در یک بسته نایلونی تحویل داوطلبان خواهد شد.

داوطلب به محض دریافت بسته مربوط و قبل از بازکردن، ابتدا باید شماره داوطلبی و مشخصات مندرج بر روی آن را با شماره داوطلبی مندرج بر روی صندلی و همچنین مندرج در کارت شرکت در آزمون خود مقایسه کند تا مطمئن شود بین آنها هیچ اختلافی نیست و در صورت مشاهده تفاوت، بی درنگ موضوع را به نزدیکترین مراقب در جلسه آزمون اطلاع دهد و موضوع را دنبال کند تا اختلاف برطرف شود.

عدم تکمیل جدول ذیل پاسخنامه و جدول ابتدای دفترچه سوال به منزله عدم حضور داوطلب در جلسه آزمون تلقی خواهد شد.

نمره منفی در آزمون؛

برای هر پاسخ صحیح سه (۳) نمره مثبت و به منظور خنثی کردن پاسخ های حدسی و یا تصادفی برای هر پاسخ غلط یک (۱) نمره منفی منظور خواهد شد. به سوال های بدون جواب نمره منفی و یا مثبت تعلق نمی گیرد و اگر به سوالی بیش از یک پاسخ داده شود همه پاسخها، غلط محسوب خواهد شد و به آن سوال یک نمره منفی تعلق خواهد گرفت.

دفترچه های آزمون؛

در جلسه آزمون به کلیه داوطلبان دو بسته نایلونی داده خواهد شد که بسته اول حاوی سوالات دروس اختصاصی (دفترچه شماره ۱) همراه با پاسخنامه آزمون و بسته دوم حاوی سوالات آزمون دروس استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی عمومی (دفترچه شماره ۲) است که داوطلبان باید نسبت به پاسخگویی به سوالات هر یک از دفترچه های مذکور در همان پاسخنامه اقدام کنند.

جدول مربوط به تعداد سوالات دروس تخصصی هریک از رشته های امتحانی و مدت زمان پاسخگویی به آنها

گروه آزمایشی نام رشته امتحانی تعداد سوالات زمان پاسخگویی
علوم انسانی مدیریت قراردادهای بین المللی  نفت و گاز ۶۰ ۱۲۰ دقیقه
حسابداری ۷۵ ۱۲۰ دقیقه
جغرافیای سیاسی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، ژئومورفولوژی، آب و هوا شناسی، سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی، علوم ورزشی مدیریت ورزشی، علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی، علوم ورزشی آسیب شناسی ورزشی، علوم ورزشی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، علوم ورزشی بیومکانیک ورزشی، فلسفه تعلیم و تربیت، برنامه ریزی درسی، مدیریت آموزشی، روانشناسی تربیتی، تکنولوژی آموزشی، آموزش عالی، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، مشاوره، سنجش و اندازه گیری، روانشناسی، علم اطلاعات و دانش شناسی، مدیریت بازرگانی و راهبردی، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت رسانه و اطلاعات، مدیریت پیشگیری از جرم، جرم یابی و ایمنی ترافیک، مدیریت فناوری اطلاعات، کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی، گردشگری، مالی، باستان شناسی، محیط زیست و مطالعات زنان ۸۰ ۱۲۰ دقیقه
علوم اقتصادی، تاریخ: تاریخ اسلام، تاریخ: تاریخ ایران بعد از اسلام، تاریخ: تاریخ ایران قبل از اسلام، علوم اجتماعی، جمعیت شناسی، مددکاری اجتماعی، علوم قرآن و حدیث، فقه و مبانی حقوق اسلامی، ادیان و عرفان، تاریخ و تمدن ملل اسلامی، فلسفه و کلام، فقه شافعی، فلسفه، فلسفه منطق، فلسفه علم، حقوق عمومی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق بین الملل عمومی، حقوق خصوصی، حقوق نفت و گاز، مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل، علوم ارتباطات و مدرسی معارف اسلامی ۹۰ ۱۲۰ دقیقه
زبان و ادبیات فارسی و زبان و ادبیات عرب ۱۰۰ ۱۲۰ دقیقه
علوم پایه شیمی: شیمی فیزیک، شیمی: شیمی آلی، شیمی: شیمی تجزیه، شیمی: شیمی معدنی، شیمی کاربردی، هوا شناسی، آمار، ریاضی محض، ریاضی کاربردی، فیزیک دریا، علوم و فناوری نانو: نانو فیزیک، فیزیک، فوتونیک، ژئوفیزیک: لرزه  شناسی، ژئوفیزیک: زلزله  شناسی، ژئوفیزیک: الکترومغناطیس، ژئوفیزیک: گرانی سنجی، علوم و فناوری نانو: نانو شیمی، بیوانفورماتیک و علوم کامپیوتر ۴۵ ۱۵۰ دقیقه
شیمی: شیمی پلیمر و فیتوشیمی ۶۰ ۱۵۰ دقیقه
زمین شناسی: فسیل شناسی و چینه شناسی، زمین شناسی نفت، زمین شناسی: سنگ شناسی رسوبی، زمین شناسی: آبهای زیرزمینی، زمین شناسی مهندسی، زمین شناسی زیست محیطی، زمین شناسی پترولوژی، زمین شناسی اقتصادی، زمین شناسی تکتونیک، زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی، زیست شناسی گیاهی سیستماتیک و بوم شناسی، زیست شناسی گیاهی سلولی و تکوینی، زیست شناسی جانوری فیزیولوژی، زیست شناسی جانوری بیوسیستماتیک، زیست شناسی جانوری سلولی و تکوینی، زیست شناسی سلولی و مولکولی، بیوشیمی، ژنتیک مولکولی، میکروبیولوژی، بیوفیزیک، زیست فناوری میکروبی، زیست شناسی دریا، ریز زیست فناوری و علوم شناختی ۱۰۰ ۱۵۰ دقیقه
فنی و مهندسی کلیه رشته های امتحانی از کدرشته امتحانی ۲۳۰۱ تا ۲۳۷۲ ۴۵ ۱۵۰ دقیقه
کشاورزی و منابع طبیعی کلیه رشته های امتحانی از کدرشته امتحانی ۲۴۰۱ تا ۲۴۵۰ ۸۰ ۱۲۰ دقیقه
هنر کلیه رشته های امتحانی از کدرشته امتحانی ۲۵۰۱ تا ۲۵۰۷ ۹۰ ۱۲۰ دقیقه
دامپزشکی کلیه رشته های امتحانی از کدرشته امتحانی ۲۷۰۱ تا ۲۷۲۶ ۹۰ ۱۲۰ دقیقه
زبان کلیه رشته های امتحانی از کدرشته امتحانی ۲۸۰۱ تا ۲۸۰۹ ۹۰ ۱۲۰ دقیقه

دفترچه شماره دو آزمون شامل سوالات دروس استعداد تحصیلی ۳۰ سوال و زبان انگلیسی عمومی ۳۰ سوال است که کلیه داوطلبان باید در مدت ۹۰ دقیقه به آن پاسخ دهند.

یادآوری مهم درخصوص معدل؛

معدل های مندرج در کارت شرکت در آزمون داوطلبان (معدل مدرک کار شناسی و معدل مدرک کار شناسی ارشد)، براساس اطلاعاتی که توسط شخص داوطلب به هنگام ثبت نام اینترنتی ارائه شده، درج شده است.

داوطلبان باید معدل های مندرج در کارت ورودی خود را با توجه به بند هـ صفحه ۲ دفترچه راهنمای ثبت نام بررسی و چنانچه داوطلبی در زمان ثبت نام برای شرکت در آزمون (۶ تا ۱۷ آذر ۹۷) موفق نشده است که معدل مقطع کارشناسی ارشد خود را بنا به دلایلی در تقاضانامه ثبت نام درج کند، می تواند با مراجعه به سایت سازمان و ورود به مرحله ویرایش نسبت به اصلاح معدل واقعی خود اقدام کند.

اعلام ممنوعیت های آزمون؛

داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافی مانند کیف دستی، ساک دستی، کتاب، جزوه، هرگونه نت و یادداشت، ماشین حساب، پیجر، تلفن همراه (حتی به صورت خاموش)، ساعت هوشمند، انگشتر هوشمند، دستبند هوشمند به جلسه امتحان اکیدا خودداری کنند.

به داوطلبان اکیدا توصیه می شود حتی از نت برداری و یادداشت کردن جواب پاسخها برای اطلاع خود جدا پرهیز کنند ، ضمناً رد و بدل کردن هر وسیله (از قبیل لوازم التحریر) در جلسه آزمون و همچنین خارج کردن اوراق امتحانی از قبیل کارت شرکت در آزمون، دفترچه سوال و پاسخنامه از جلسه امتحان به عنوان تخلف تلقی و با فرد متخلف برابر قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری رفتار خواهد شد.

چنانچه داوطلبی در رابطه با عکس، جنس، نوع معلولیت (نابینا، کم بینا، ناشنوا، کم شنوا و جسمی حرکتی) و یا زبان خارجی مندرج در کارت شرکت در آزمون خود مغایرتی مشاهده می کند، لازم است تا ساعت ۱۷ روز پنجشنبه ۲ اسفند ۹۷ به باجه رفع نقص مستقر در حوزه های مربوط مراجعه کند تا پس از بررسی، نسبت به اصلاح آن اقدام شود.

فرآیند برگزاری آزمون؛

آزمون کلیه داوطلبان صبح روز جمعه سوم اسفند ۹۷ برگزار می شود، فرآیند برگزاری آزمون از ساعت ۸ صبح آغاز می شود. درهای ورودی حوزه های امتحانی رأس ساعت ۷:۳۰ صبح بسته خواهد شد، لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن در سالن های امتحانی ممانعت بعمل خواهد آمد. محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج شده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *