خانه / جلسات دفاع و ارائه ها

جلسات دفاع و ارائه ها

دانشگاه علم و صنعت: آقای مهندس حامد نوروزی، دانشجوی دوره دکتری مهندسی راه آهن

مهندس حامد نوروزی (دانشجوی دوره دکتری مهندسی راه آهن)، دهم خردادماه ۱۳۹۶ از رساله دکتری خود با عنوان «شناسایی و کنترل رفتار آشوبناک ورق ­های به کار رفته در بدنه­ قطارهای پرسرعت» دفاع می کند. چکیده این رساله که راهنمایی آن را  دکتر داوود یونسیان بر عهده داشته اند، به …

ادامه نوشته »

دانشگاه علم و صنعت: آقای مهندس بهزاد ناظر، دانشجوی دوره دکتری مهندسی ‌شیمی

مهندس بهزاد ناظر (دانشجوی دوره دکتری مهندسی ‌شیمی)، بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، از رساله خود با عنوان «بررسی تفکیک تمایلی DNA پلاسمیدی در سیستم‌های دوفازی آبی» با راهنمایی دکتر محمد‌رضا دهقانی و دکتر بهرام گلیایی دفاع نمود. چکیده هدف از این پژوهش استخراج داده‌های تعادلی ترمودینامیکی و ارائه یک سیستم …

ادامه نوشته »

دانشگاه علم و صنعت: آقای مهندس نوید عزیزی، دانشجوی دوره دکتری مهندسی‌شیمی

مهندس نوید عزیزی(دانشجوی دوره دکتری مهندسی‌شیمی)، بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، از رساله خود با عنوان «ساخت و ارزیابی یک غشای نانوکامپوزیت پلیمری از جنس PEBAX به منظور جداسازی گازهای اسیدی از متان» با راهنمایی دکتر تورج محمدی و دکتر رضا مسیبی دفاع نمود. چکیده امروزه استفاده از فرآیندهای غشایی، به …

ادامه نوشته »