خانه / همایش ها

همایش ها

برگزاری پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری در اسفند ۱۳۹۷

پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری در اسفند ۱۳۹۷ برگزار می شود. تاریخ های مهم همایش: تاریخ برگزاری کنفرانس : ۵ اسفندماه ۱۳۹۷ مهلت ارسال مقالات : ۵ بهمن ماه ۱۳۹۷ مهلت پرداخت هزینه : ۲۰بهمن ماه ۱۳۹۷ نشانی: imsym.ir محورهای همایش: مدیریت : مدیریت دولتی – مدیریت …

ادامه نوشته »

برگزاری پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی در اسفند ۱۳۹۷

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی در اسفند ۱۳۹۷ برگزار می شود. تاریخ های مهم همایش: مهلت ارسال مقالات : ۵بهمن ماه ۱۳۹۷ مهلت پرداخت هزینه: ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ تاریخ برگزاری کنفرانس: ۵ اسفند ماه ۱۳۹۷ نشانی: eiconf.ir محورهای همایش: محیط زیست: مهندسی طراحی محیط …

ادامه نوشته »

برگزاری اولین کنفرانس ملی کشاورزی، محیط زیست در آذر ۱۳۹۷

اولین کنفرانس ملی کشاورزی، محیط زیست در آذر ۱۳۹۷ برگزار می شود. تاریخ های مهم همایش: تاریخ و مکان برگزاری همایش : ۱۵ آذر ماه ۹۷ – اردبیل سالن همایش دانشگاه آخرین مهلت ارسال مقالات :۱۸ آبان ماه ۹۷ اعلام نتایج داوری مقالات : حداکثر ۷۲ ساعت پس از ارسال …

ادامه نوشته »

برگزاری سیزدهمین دوره ملی و هفتمین دوره بین المللی کنفرانس یادگیری و یاددهی الکترنیکی در اسفند ۹۷

سیزدهمین دوره ملی و هفتمین دوره بین المللی کنفرانس یادگیری و یاددهی الکترنیکی در اسفند ۹۷ برگزار می شود. مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ تاریخ برگزاری همایش: اول و دوم اسفند ۱۳۹۷ نشانی: icelet2019.kntu.ac.ir   محورهای همایش: ۱) علم و هنر یادگیری / یاددهی (پداگوژی) در محتوای …

ادامه نوشته »

برگزاری همایش ملی نقد مبانی سلفی گری در اسفند ۹۷

همایش ملی نقد مبانی سلفی گری در اسفند ۹۷ برگزار می شود. مهلت ارسال چکیده مقالات: ۱۶ مهر ۱۳۹۷ مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۱۲ آذر ۱۳۹۷ تاریخ برگزاری همایش: ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ نشانی: cbs.atu.ac.ir   محورهای همایش: چیستی و ماهیت شناسی سلفی گری مبانی و ابعاد فلسفی – عرفانی …

ادامه نوشته »

برگزاری همایش بین المللی تحولات حقوق کیفری کشورهای اسلامی در پرتو تعامل شرع و حقوق در اسفند ۹۷

همایش بین المللی تحولات حقوق کیفری کشورهای اسلامی در پرتو تعامل شرع و حقوق در اسفند ۹۷ برگزار می شود. مهلت ارسال چکیده مقالات: پایان شهریور ۱۳۹۷ مهلت ارسال متن کامل مقالات: پایان آذر ۱۳۹۷ تاریخ برگزاری همایش: ۱۴ و ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ نشانی: ccm.ut.ac.ir   محورهای همایش: ۱٫ موضوع …

ادامه نوشته »

برگزاری هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در بهمن ۱۳۹۷

هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در بهمن ۱۳۹۷ برگزار می شود. تاریخ های مهم همایش: تاریخ برگزاری کنفرانس: ۱۷ بهمن۱۳۹۷ مهلت ارسال مقالات: ۱۷دی ۱۳۹۷ مهلت واریز هزینه : ۵بهمن ۱۳۹۷ نشانی: epsconf.ir محورهای همایش: الف: علوم تربیتی ۱-تعلیم و تربیت …

ادامه نوشته »

برگزاری چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کارآفرینی وتوسعه اقتصادی در مهر ۱۳۹۷

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کارآفرینی وتوسعه اقتصادی در مهر ۱۳۹۷ برگزار می شود. تاریخ های مهم همایش: ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ نشانی: http://confme.com محورهای همایش: مدیریت: – مدیریت بحران – مدیریت صنعتی – مدیریت ساخت و تولید – مدیریت مالی – مدیریت تحقیق و توسعه – مدیریت تحول – مدیریت منابع انسانی …

ادامه نوشته »

برگزاری اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری (نمایه شده در ISC ) در مهر ۹۷

اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری (نمایه شده در ISC ) در مهر ۹۷ برگزار می شود. مهلت ارسال چکیده مقالات: مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۱۵ مهر ۱۳۹۷ تاریخ برگزاری همایش: ۲۴ مهر ۱۳۹۷ نشانی: igupa-cfut.ir محورهای همایش: ۱- جهانی شدن و فرصت های رقابت پذیری شهرها …

ادامه نوشته »

برگزاری دوازدهمین کنفرانس بین المللی ذوانشناسی و علوم اجتماعی در آبان ۱۳۹۷

دوازدهمین کنفرانس بین المللی ذوانشناسی و علوم اجتماعی در آبان۱۳۹۷ برگزار می شود. تاریخ های مهم همایش: مهلت ارسال مقاله:۱۳۹۷/۰۶/۳۱ اعلام نتایج داروی مقالات : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ تاریخ برگزاری:۱۳۹۷/۰۸/۲۱ نشانی: www.raftarconf.com محورهای همایش: روان شناسی عمومی روانشناسی اجتماعی روانشناسی بالینی رفتار در علوم تربیتی و روانشناسی رفتار در علم مدیریت و …

ادامه نوشته »